Hemofili hastalığının tedavisi

Hemofilide Klinik Sınıflama
Klinik sınıflama faktör aktivitesine göre yapılmaktadır. Kanama bulguların ağırlığı, faktör VIII veya IX’un eksiklik derecesiyle doğrudan ilişkilidir.

 
Tedavide Temel İlkeler

 
Faktör Konsantreleri:

Plazma kaynaklı ve rekombinan ürünler mevcuttur.

Faktör VIII için:

 
Faktör IX için:

 
Faktör Konsantresine ilave destek tedavi seçenekleri

       Soğuk uygulama ve bandaj kullanımı

      Elevasyon

       İstirahat